Loading
10/25/2021 12:00:00 AM

WORLD

Các mô hình nến cơ bản  Phần IV – Nến Morning Star

Các mô hình nến cơ bản Phần IV – Nến Morning Star

 7/10/2020 3:24:07 PM

Mô hình nến sao mai (Morning Star) và Doji sao mai là mô hình cụm ba nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một buổi sớm mai luôn báo hiệu ánh mặt trời sắp lên, mô hìn...

Các mô hình nến cơ bản Phần V – Nến Evening star

Các mô hình nến cơ bản Phần V – Nến Evening star

 7/10/2020 3:23:02 PM

Evening star và evening doji là những mô hình đảo chiều tại đỉnh và gồm ba nến. Tương tự như buổi chiều tà giúp dự báo rằng màn đêm sẽ bao phủ bầu trời, mô hình n...

Các mô hình nến cơ bản Phần VI – Nến Dark Cloud Cover

Các mô hình nến cơ bản Phần VI – Nến Dark Cloud Cover

 7/10/2020 3:21:09 PM

Dark Cloud Cover hay còn gọi là Bearish Piercing Line là mô hình xu hướng đảo chiều xảy ra tại đỉnh của một xu hướng hoặc một vùng giá đi ngang. Nến đầu tiên là nến t...

Các mô hình nến cơ bản  Phần VII – Doji bia mộ

Các mô hình nến cơ bản Phần VII – Doji bia mộ

 7/10/2020 3:19:50 PM

Nến doji bia mộ là một nến đảo chiều tại đỉnh. Một doji bia mộ là một doji đặc thù có giá mở cửa và đóng cửa nằm ở đáy nến và nến có bóng trên dài và không c...

Các mô hình nến cơ bản Phần VIII A – Bearish Harami

Các mô hình nến cơ bản Phần VIII A – Bearish Harami

 7/10/2020 3:16:42 PM

Bearish Harami là hai nến cảnh báo khả năng xu hướng thay đổi sang giảm nếu nó xảy ra sau một xu hướng tăng. Theo Nison mô hình harami không được xem là mô hình đảo chi...

Các mô hình nến cơ bản Phần VIII B – Bullish Harami

Các mô hình nến cơ bản Phần VIII B – Bullish Harami

 7/10/2020 3:15:25 PM

Bullish Harami là hai nến dấu hiệu thay đổi xu hướng và dự báo khả năng tăng giá nếu nó xảy ra sau một xu hướng giảm. Theo Nison, mô hình harami không được xem là đặc...

image title here

Some title